Nie masz konta?
Masz już konto?
Nie pamiętasz hasła? Przypomnij
redukcja kosztów
foreclosure Medical Care Abacosun
eksport OpenKontakt

Regulamin portalu polski-inwestor.com

Postanowienia Ogólne


1. Podstawę do udostępniania informacji, a także korzystania z usług oferowanych przez Pol Investors Group, inc. za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://www.polski-inwestor.com/, zwanej dalej serwisem, stanowią następujące warunki i uzgodnienia.

2. Udostępnianie informacji, a także uzyskiwanie ich za pomocą serwisu, jest równoważne ze zgodą klienta na przedstawione niżej warunki, które są prawnym porozumieniem pomiędzy klientem a Pol Investors Group, inc.

3. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na określone zastrzeżenia, prosimy o niezamieszczanie informacji na portalu http://www.polski-inwestor.com/, jak również niekorzystanie z tych już udostępnionych.

4. Zarejestrowana pod domeną http://www.polski-inwestor.com/ strona internetowa jest serwisem dostarczającym oferty Biznesowe z całego Świata.

5. Serwis jest całkowitą własnością firmy Pol Investors Group, inc. amerykańskiej spółki zarejestrowanej na Florydzie, zwanej dalej Operatorem, która jest chroniona prawnie.

6. Zastrzega się, że wszelkie zamieszczone za pośrednictwem serwisu oferty, nie mogą być kopiowane oraz rozpowszechniane bez pisemnej zgody Operatora.

7. Serwis jest skierowany do osób zainteresowanych inwestycjami biznesowymi, a w szczególności do przedsiębiorców, inwestorów, właścicieli firm, przedsiębiorstw, nieruchomości komercyjnych.

8. Serwis stawia sobie za cel wykreowanie przestrzeni nawiązywania partnerstwa biznesowego i gospodarczego, którego podstawą są oferty biznesowe.

9. Serwis daje użytkownikom możliwość przedstawiania swoich ofert, jak również przeglądania innych.

10. Poszukiwanie inwestora definiowane jest jako wola sprzedaży określonej części działalności. Oznacza również chęć uzyskania wspólnika.

11. Zainwestowanie równoznaczne jest z chęcią zakupu określonej części udziałów danego przedsiębiorstwa; tytułów prawnych; nieruchomości.

12. Pol Investors Group, inc. nie funkcjonuje jako oferent, a jedynie zamieszcza informacje na temat ofert oraz oferentów.

13. Serwis przeznaczony jest dla osób określanych jako osoby fizyczne, prawne oraz jako podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

14. Osoby uprawnione do korzystania z serwisu muszą mieć ukończone 18 lat.

15. Udostępnianie przez użytkownika danych jest równoznaczne z jego zgodą na ich przechowywanie, opracowywanie oraz publikowanie za pośrednictwem serwisu.

16. Wpisywanie danych osobowych należy do działań dobrowolnych.

17. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje podania przez użytkownika danych kontaktowych do wiadomości publicznej.

18. Operator zbiera informacje dotyczące aktywności wyszukiwań dokonanych przez użytkownika do celów statystycznych, archiwalnych oraz biznesowych.

19. Ogłoszenia zgłaszane do kategorii "Nieruchomości Komercyjne" muszą zawierać przynajmniej jedno zdjęcie.

20. Kategoria "Biznes Kontakty" definiowana jest, jako wpółpraca biznesowa, która może przynieść korzyści dla każdej ze stron. Adresowana jest do: dystrybutorów, pośredników, osób posiadających kontakty biznesowe, itp.

21. Oferty publikowane sa w kolejności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia kilku ofert przez jednego użytkownika Operator nie gwarantuje, że wszystkie oferty zostaną opublikowane.

22. Dodanie oferty do działu "Biznes sieciowy (franchise) jest płatne. Koszt dodania oferty na okres 12 miesięcy wynosi 750zł. Oferta powinna zawierać przynajmniej jedno zdjęcie.

23. Dostęp do portalu polski-inwestor.com oraz publikowanie ofert jest płatne. Koszt dostępu na okres 30 dni, to 49zł.
Koszt dostępu na 12 miesięcy wynosi 144zł.

24. Akceptujemy płatnosci z zagranicy, z USA, Anglii, Niemiec, Irlandii i każdego innego kraju. Przy płatności kartą kredytową koszt dostępu zostanie przeliczony w Twojej walucie.

25. Płatności PayPal. Przy wyborze tego kanału płatności ważność konta jest automatycznie przedłużana na kolejny miesiąc. Przedłużanie może zostać w każdej chwili przerwane na prośbę użytkownika.

26. Płatności za dostęp do portalu polski-inwestor.com są realizowane poprzez niezależnego operatora bezpiecznych internetowych transakcji firmę Dotpay S.A oraz PolCard S.A., największego w Polsce centrum autoryzacyjno - rozliczeniowego kart płatniczych. Zobacz Regulamin płatności >

27. Portal polski-inwestor.com, nie ma dostępu, nie gromadzi danych płatniczych z kart kredytowych oraz przelewów online.
Wszystkie transakcje są rozliczane przez firmę Dotpay S.A oraz PolCard S.A.

 

Postanowienia końcowe


1. Wszelkie transakcje dokonane za pośrednictwem portalu nie obciążają odpowiedzialnością Operatora.

2. Operator nie odpowiada za wszelkie konflikty, do których doszło na drodze transakcji zawartych za pośrednictwem serwisu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz linki w ich treść wchodzące, fałszywe dane podane przez użytkowników oraz cel wykorzystania danych zamieszczonych w serwisie.

4. Pol Investors Group, inc. rezerwuje sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania ogłoszeń, które nie respektują regulaminu lub nie są zgodne z prawem.

5. Operator ma prawo niezamieszczania oferty, jeżeli wykracza ona poza zakres tematyczny serwisu.


6. Nie zamieszczamy ofert, które w treści lub w tytule mają DUŻE LITERY, są nie składnie opisane lub są nie zgodne z prawem.

7. Każdy użytkownik portalu, może zgłosić dowolną ilość ofert. Operator zastrzega sobie jednak prawo do limitowania akceptacji ofert do jednej dziennie dla każdego użytkownika.

8. Pol Investors Group, inc. rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia zmian do przedstawionego powyżej regulaminu.

9. Operator zapewnia, że prowadzona za pomocą serwisu lista danych użytkowników respektuje ustawę o ochronie danych osobowych.

Polecamy:
Notus Polish Slaviv Nowy dziennik Us Money Express komercyjne.pl Rzeczpospolita Rzeczpospolita OpenKontakt
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas
+1 800 385 0720 (Tel. w USA)
+1 407 374 1485 (kontakt w języku polskim)
(opłata wg. stawek Twojego operatora)
email: info@polski-inwestor.com
Wydawca Portalu: Pol Investors Group, 301 Yamato Road, Suite 1240,
Boca Raton, Florida 33431, USA www.polinvestor.com
Copyright © 2009-2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Płatności: Dotpay
Optymalizacja Podatkowa Marketing & Promocja Portalu - NetWay
Facebook